Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

45-54 latkowie najbardziej zadłużoną grupą wiekową

Choć do kwoty zaległości sprzed pandemii nadal dzieli Polaków spory dystans, to jednak powoli wartość, nieregulowanych rachunków i rat kredytów zaczyna się odbudowywać.  Na koniec czerwca przeterminowane zobowiązania konsumentów widoczne w BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK wyniosły 75,8 mld zł, prawie 4 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. i niecałe 0,4 mld zł mniej niż na koniec marca tego roku. Długi ma obecnie niemal 2,68 mln osób, z czego ponad 2,13 mln zaległości pozakredytowe, a 1,08 mln kredytowe. Suma dłużników jest jednak niższa, bo co piąty ma jednocześnie nieopłacone zobowiązania w obu bazach. Zmiany na przestrzeni ostatnich miesięcy sprawiły, że znów, tak jak przed pandemią, w trzech grupach wiekowych co najmniej co dziesiąta osoba ma problemy z regulowaniem zobowiązań. Na koniec czerwca było tak wśród 25-34 latków, 35-44 latków i 45-54 latków. Udział osób z problemami finansowymi wynosił tu odpowiednio 10,1 proc., 10,8 proc. oraz 11,2 proc. Wśród nich najbardziej zadłużeni są 45-54 latkowie, na których przypada niemal 22,5 mld zł długów. 45-54 latkowie przejęli pierwszą pozycję najbardziej zadłużonego pokolenia od 35-44 latków, którzy byli na czele przed pojawieniem się COVID-19. Warto zwrócić uwagę, że 45-54 latkowie i osoby po 65 roku życia to dwie jedyne grupy wiekowe, które dziś mają wyższe zaległości niż na starcie pandemii. W największym stopniu, o ponad 1 mld zł do prawie 10,4 mld zł, podwyższyły się długi seniorów, choć odsetek dłużników pozostaje w granicach 5,5 proc. Tymczasem najmłodsi, 18-24 latkowie mają o blisko jedną trzecią zaległości mniej - 0,84 mld zł zamiast 1,2 mld zł, a 25-34 latkowie o jedną piątą mniej - 8,2 mld zł wobec 10,3 mld zł.   

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor: Największy wzrost zaległości zanotowało w II kwartale budownictwo

Po I połowie roku w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK zaległości miało 313,4 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych przedsiębiorstw, to o ponad 1,5 tys. mniej niż na koniec marca br. Mimo spadku liczby niesolidnych dłużników przeterminowane zobowiązania biznesu wobec dostawców i banków nadal rosną choć w mniejszym tempie niż w I kw. i zdecydowanie wolniej niż w minionym roku. Tym razem przez trzy miesiące podwyższyły się o 280 mln zł, podczas gdy na początku roku przybywało po ponad 200 mln zł, a w minionym roku po ok. 360 mln zł miesięcznie. Łącznie przeterminowane zobowiązania biznesu widoczne w BIG InfoMonitor i BIK wynoszą 38,24 mld zł, po zmianie o 0,7 proc. wobec marca. W największym stopniu, o 2,6 proc. powiększyło w II kw. niespłacane zobowiązania na rzecz kontrahentów i banków Budownictwo. Obecnie niemal 48,5 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych firm z tej branży ma prawie 5,49 mld zł zaległości. Dwa inne sektory z „wielkiej trójki” czyli Przemysł (6,62 mld zł zaległości na koniec czerwca) i Handel (7,89 mld zł), też zwiększyły przeterminowanie zobowiązania w okresie od marca do czerwca. W obu przypadkach wzrost wyniósł niewiele ponad 1 proc., jest to jednak odmiana po dobrym początku roku w którym ich długi spadały. Z kolei prognozujący zwykle rozwój sytuacji gospodarczej transport, po kilkunastoprocentowym powiększeniu zaległości w I kw. tym razem notuje symboliczną jednoprocentową zmianę i na koniec I półrocza ma 2,50 mld zł nieopłaconych faktur i kredytów. Uspokoiła się też sytuacja w szeroko rozumianym sektorze usług. Po gwałtownym wzroście zaległości, szczególnie przedsiębiorstw  świadczących usługi na rzecz innych firm, tym razem zarówno działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, finanse i ubezpieczenia, administrowanie oraz kultura i rozrywka nieznacznie, ale jednak zmniejszyły wartość niespłacanych w terminie zobowiązań.   

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

Informacje prasowe