Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

Rosną zaległości, ale liczba dłużników zmienia się nieznacznie

Ponad 80,8 mld zł wynoszą pozakredytowe i kredytowe zaległości Polaków na koniec czerwca 2023 r. Nieopłacone zobowiązania zgłoszone do prowadzonego przez BIG InfoMonitor rejestru dłużników oraz widoczne w BIK min. 200 zł raty kredytu opóźnionego o co najmniej 30 dni ma łącznie 2,69 mln osób. Oznacza to, że problemy finansowe dotyczą lekko licząc 8,6 proc. dorosłej populacji, choć sytuacja mocno różni się w zależności od grupy wiekowej i regionu. Najmniejszy ok. 5 proc. udział niesolidnych dłużników jest wśród 18-24 latków i w grupie 65+, a największy, w granicach 11 proc. i więcej wśród 35-44 oraz 45-54 latków. Jeśli chodzi o regiony pozytywnie wyróżniają się Podkarpacie, Małopolska i Podlasie, ale aż w pięciu województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, problemy ma więcej niż co 10. pełnoletnia osoba. 

Pierwsze półrocze przyniosło przede wszystkim przyrost zaległości. Wartość nieopłaconych na czas zobowiązań wzrosła bowiem o 1,9 mld zł, podczas, gdy liczba dłużników, biorąc pod uwagę kwotę zwiększyła się nieznacznie, bo o 7,5 tys. Nowi niesolidni dłużnicy to głównie osoby, które dziś radzą sobie gorzej ze spłatą kredytów niż w grudniu ub.r. Liczba nierzetelnych dłużników kredytowych wzrosła o 25 tys. do 1,117 mln. Osób z problemami z tytułu m.in. nieopłaconych alimentów, kar za jazdę bez biletu, grzywien sądowych, rachunków telekomunikacyjnych, czynszów, rat pożyczek czy zobowiązań wobec firm windykacyjnych ubyło i jest 2,104 mln, to o ponad 18 tys. mniej niż na koniec 2022 r. Na zbliżonym poziomie jak wcześniej, ok. 20 proc. (prawie 533 tys. osób), utrzymuje się odsetek niesolidnych dłużników posiadających zaległości zarówno kredytowe jak i pozakredytowe, widoczne w obu bazach, BIK i BIG InfoMonitor. 

Średnie przeterminowane zobowiązanie jednej osoby wynosi obecnie niemal 30,1 tys. zł wobec 29,4 tys. zł na koniec 2022 r.  

Choć zaległości rosną, w porównaniu z zeszłym rokiem, gdy przez 12 miesięcy długi podwyższyły się o niemal 5,4 mld zł, dynamika zmian przyhamowała. 

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

W transporcie znaczące pogorszenie, w budownictwie imponująca poprawa  

41,24 mld zł wyniosły na koniec czerwca zaległości przedsiębiorstw wobec kontrahentów i banków, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. Kwota nieuregulowanych faktur firm oraz opóźnionych o min. 30 dni rat kredytów wzrosła w skali roku o 1,84 mld zł (4,7 proc) i o 1,75 mld zł (4,5 proc.) od grudnia 2022 r. Problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań ma obecnie 315,5 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych firm, o 3 tys. więcej niż na koniec zeszłego roku. Odsetek przedsiębiorstw z problemami płatniczymi dochodzi do 5 proc. 

Oceniając po zmianach zaległości, pierwsze półrocze szczególnie trudne okazało się dla branż z największym udziałem w tworzeniu PKB: przetwórstwa przemysłowego, handlu i przede wszystkim transportu. W przemyśle i handlu doświadczającym spadku koniunktury i konsumpcji przeterminowane zobowiązania wzrosły po 6 proc. do 7,22 i 8,67 mld zł. W transporcie, który coraz mocniej odczuwa przedłużają się wojnę w Ukrainie i związaną z tym blokadę na kierunki wschodnie oraz spowolnienie gospodarcze w Niemczech, naszego głównego partnera gospodarczego, zaległości podwyższyły się o 8 proc. do 2,81 mld zł. Nie przybywa natomiast w tym roku długów w innej branży z „wielkiej czwórki”, w budownictwie (6,19 mld zł). Po kiepskim zeszłym roku, gdy obserwowaliśmy kilkunastoprocentowy przyrost, teraz sektor prezentuje się wyjątkowo solidnie, co wskazuje na wyraźną poprawę koniunktury dla branży. 

Przez pierwszych 6 miesięcy tego roku niepokojąco, o 11 proc. wzrosła jeszcze wartość nieopłaconych raty kredytów i faktur Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, do 2,42 mld zł. Dołożyły się do tego zwłaszcza holdingi, architekci, doradztwo, badania i rozwój oraz projektanci. Uwagę zwracają także słabe wyniki Opieki zdrowotnej (wzrost o 7 proc. do 0,62 mld zł) oraz Górnictwa i wydobywania (79 proc. do 0,72 mld zł). W nienajlepszej formie jest także kultura i rozrywka, której zaległości wciąż rosną w szybszym tempie niż wynosi średnia zmiana dla całej gospodarki. 

Jednocześnie kilku sektorom udało się zmniejszyć sumę przeterminowanych zobowiązań. Jest wśród nich m.in. Edukacja, Pozostała działalność usługowa, gdzie poprawę zanotował zwłaszcza serwis sprzętu AGD i komputerów oraz zakłady pogrzebowe. Co może wydać się zaskakujące spadły też zaległości rolnictwa. Mniej nieuregulowanych zobowiązań niż na koniec 2022 r. mają też Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, a także Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.  

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

Informacje prasowe