Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

Rosną tylko długi alimentacyjne

Marzec znów przyniósł wzrost zaległości związanych z długami alimentacyjnymi. Gminy, które wypłacają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego za rodziców, nie łożących na utrzymanie swoich dzieci ponownie zaczęły zgłaszać do BIG InfoMonitor zaległości starsze niż 6 lat. Umożliwiła to zmiana prawa, która weszła w życie pod koniec zeszłego roku. W pozostałych przypadkach w rejestrze prowadzonym przez BIG prezentowane są wyłącznie zaległości dla których od terminu płatności nie minęło więcej niż 6 lat.  M.in. dopisywanie starszych długów alimentacyjnych  sprawiło, że liczba dłużników alimentacyjnych podwyższyła się w marcu o 9,6 tys. do 261,4 tys. osób, a  ich długi wzrosły z 10,56 mld zł do 11,18 mld zł. W efekcie to właśnie niepłacący na dzieci zadecydowali o marcowym  przyroście zaległości  konsumentów, widocznym w danych Grupy BIK. Nieopłacone w terminie zobowiązania osób fizycznych wyniosły na koniec pierwszego kwartału 76,2 mld zł i w porównaniu z lutym podwyższyły się o 0,32 mld zł. Niesolidnych dłużników ubyło jednak o 7,9 tys. i jest ich aktualnie 2,683 mln. Liczby te pokazują, że poza dłużnikami alimentacyjnymi, reszta stara się pomniejszać swoje zobowiązania, a jeśli to możliwe to całkowicie spłacić. W przypadku zaległości kredytowych w bazie informacji BIK, w marcu liczba osób opóźniających przez min. 30 dni regulowanie rat na kwotę co najmniej 200 zł stopniała o 37,5 tys. do 1,08 mln. Obniżyła się też kwota zaległości kredytowych, o 0,23 mld zł do 33,85 mld zł. Wspomniana sytuacja związana z niepłaconymi alimentami spowodowała natomiast, że przybyło osób notowanych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor z zaległościami pozakredytowymi, ale i tu gdyby nie alimenty i jak widać ogromna skala związanych z nimi problemów, też dłużników i długów byłoby mniej.  Widoczne w styczniu i lutym przyrosty zaległości dłużników niealimentacyjnych będące przejawem słabości związanej z nadmiernymi wydatkami pod koniec minionego roku - na wyprzedażach i na święta, okazały się chwilowe.       

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor: Firmy działające na rzecz biur oraz inne usługi w marcu podwyższyły zaległości o prawie 1,7 mld zł

Po I kwartale w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK zaległości miało 314 956 aktywnych, zawieszonych i zamkniętych przedsiębiorstw, to o 604 więcej niż w lutym. Ich łączne przeterminowane zobowiązania wobec dostawców i banków wyniosły blisko 38 mld zł. Nieopłacone w terminie faktury zgłaszane przez wierzycieli do BIG oraz opóźnione o min. 30 dni raty kredytów widoczne w BIK w br. rosną miesięcznie po ok. 210 mln zł wobec 360 mln zł przed rokiem, sytuacja wygląda więc lepiej, ale jednocześnie jest mocno zróżnicowana. Trzy największe sektory, Przemysł, Handel i Budownictwo w marcu zauważalnie zmniejszyły zaległości, ale czwarty w zestawieniu - Transport już zwiększył długi i to sporo, bo o ponad 14 proc. (0,3 mld zł) do 2,48 mld zł. Pozostałe sektory, z wyjątkiem Górnictwa również podwyższyły zaległości. Największą, przekraczającą 100 proc. dynamiką wzrostu przeterminowanych zobowiązań, wykazały się firmy zarejestrowane według PKD w obszarach Działalność w zakresie usług administrowania i Pozostała działalność usługowa. W pierwszym sektorze na koniec marca jest 1,62 mld zł zaległości wobec 0,77 mld zł w lutym, a w drugim 0,76 mld zł zamiast 0,35 mld zł. Wraz z wynikami trzech innych sekcji PKD, które gromadzą firmy skupione na usługach: Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz Działalność związana z kulturą i rozrywką  zaległości usług w marcu wzrosły o niemal 1,7 mld zł (43 proc.). W przypadku Działalności w zakresie usług administrowania, na ogromny wzrost zaległości złożyły się przede wszystkim kłopoty firm obsługujących biura, potroiły one przeterminowane zobowiązania do 590 mln zł, z kolei podmioty odpowiedzialne za utrzymanie porządku w budynkach niemal podwoiły długi. Nie idzie też dobrze m.in. wynajmującym pojazdy i maszyny oraz zajmującym się zatrudnieniem.

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

Informacje prasowe