Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

Informacje prasowe

Rodzice nie chcą ograniczeń w dostępie do Funduszu Alimentacyjnego

12 października 2023
# Dłużnik Alimentacyjny
Zdecydowana większość opiekunów (78 proc.) dzieci zdanych na alimenty, uważa, że nie powinno być żadnych barier w dostępie do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wynika z badania BIG InfoMonitor i Stowarzyszenia Dla Naszych Dzieci. Od października br. próg dochodowy na osobę w rodzinach starających się o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego wzrósł z 900 do 1209 zł. W ciągu 15 lat działania FA jest to trzecia podwyżka progu dochodowego. Pozwoli ona w pewnym stopniu nadrobić wzrost płac, tak by nie wykluczyć z pomocy państwa rodziców, którzy pracują i samodzielnie wychowują dzieci.

BIG Liczba: 1 mld zł zaległości młodego pokolenia

02 października 2023
# BIG Liczba
1 mld zł – wynosi kwota zobowiązań nieopłaconych w terminie przez osoby w wieku od 18 do 24 lat – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK, na koniec lipca br. Zaległość zwiększyła się przez rok o przeszło 18 proc. O ponad 7 tys. osób  wzrosła też liczba niesolidnych dłużników. Wielu z nich to zapewne studenci, bo według Eurostatu ponad 39 proc. polskich 20-24 latków wciąż się uczy, co daje nam pod tym względem 11 miejsce w Europie.

Okiem analityka - Obniżka stóp procentowych może zmniejszyć zaległe zobowiązania Polaków

20 września 2023
# Okiem analityka
Spadek stóp procentowych powoduje obniżkę kosztów obsługi kredytów opartych o zmienną stopę procentową, a to powinno wpłynąć na poprawę sytuacji materialnej większości polskich kredytobiorców. Niewykluczone, że uwolnione obniżką stóp środki pieniężne pomogą zahamować przyrost nieobsługiwanych zobowiązań, a w bardziej optymistycznym scenariuszu zwiększyć skłonność Polaków do spłaty posiadanych zaległości. Podobna sytuacja miała miejsce w okresie od wiosny 2020 do później jesieni 2021, kiedy to po obniżkach polska gospodarka funkcjonowała w środowisku najniższych w historii stóp procentowych, a jednocześnie mieliśmy do czynienia z pandemią COVID-19. W rezultacie niższe koszty obsługi rat jak i mniej pokus i sposobności do wydawania pieniędzy przełożyły się na znaczący spadek zaległości Polaków widocznych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie informacji kredytowych BIK. Ich suma w 2021 r. stopniała o 9 mld zł, a liczba dłużników o 143 tys. Czy tak będzie również tym razem?

Ponad jedna czwarta Polaków usprawiedliwia niepłacenie alimentów

07 września 2023
# Dłużnik Alimentacyjny
Wśród osób znajdujących wytłumaczenie dla uchylania się od obowiązku alimentacyjnego przeważają mężczyźni - wynika z raportu „Moralność finansowa Polaków 2023”, opublikowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Z kolei według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, ojcowie stanowią 94 proc. dłużników alimentacyjnych. 

Coraz droższa wyprawka szkolna wyzwaniem dla rodziców niealimentowanych dzieci

04 września 2023
# Dłużnik Alimentacyjny
Początek roku szkolnego jest tylko dla garstki rodziców unikających płacenia alimentów sygnałem mobilizującym do wsparcia swojego dziecka ubraniami, przyborami szkolnymi czy jakąś gotówką. A średni szacunkowy wydatek jaki w tym roku przewidują na wyprawkę szkolną, rodzice samotnie wychowujący dzieci, to najczęściej ponad 500 zł. W przypadku 73 proc. osób będzie on wyższy niż w roku ubiegłym – wynika z badania przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor wraz ze Stowarzyszeniem Dla Naszych Dzieci. Długi alimentacyjne przekroczyły w lipcu 14,7 mld zł, ma je 292,2 tys. osób. To wzrost o 3 mld zł i o 25 tys. niepłacących rodziców. Większość opiekunów ocenia, że brak alimentów sprawia, że ich dzieci mają gorsze warunki edukacyjne niż osoby bez takich problemów.

BIG Liczba: 10,9 mld zł wynoszą zaległości płatnicze seniorów

30 sierpnia 2023
# BIG Liczba
10,9 mld zł - tyle mają już seniorzy na swoim koncie opóźnionych rat kredytów oraz pożyczek, a także nieopłaconych na czas bieżących rachunków. Wzrost ich zaległości przyspieszył. Średnio na osobę pow. 64 roku życia, która ma problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań przypada już 28 215 zł długów. Na ich spłatę potrzeba zadłużonym seniorom 20 minimalnych emerytur.

Filtr kategorii

1 ... 22 next