Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

Od początku tego roku przybyło 4,6 mld zł zaległych zobowiązań Polaków

Na koniec września br. przeterminowane zobowiązania konsumentów widoczne w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK przekroczyły 77,1 mld zł. Od początku tego roku przybyło 4,6 mld zł zaległości Polaków. Średnia kwota zaległych zobowiązań pozakredytowych wynosi 20 067 zł, zaś pozakredytowych 31 549 zł, łącznie to już średnio prawie 29 tys. na osobę.

Niespłacane długi ma obecnie niemal 2,7 mln osób, z czego ponad 2,1 mln posiada zaległości pozakredytowe, a prawie 1,1 mln ma zaległe zobowiązania kredytowe. Część z nich ma długi w obu bazach. W ciągu 9 miesięcy tego roku liczba dłużników powiększyła się o 18 342 osoby. Najbardziej problematyczne do spłacenia są kwoty od 2 do 5 tys. zł, bo aż 17 proc. osób posiada takie zaległości. 15 proc. osób ma do zwrotu zobowiązania od 5 do 10 tys. zł.

Najwyższy udział osób z zaległościami pozakredytowymi, czyli np. względem telekomów, dostawców telewizji, ubezpieczycieli, sądów, zarządców nieruchomości, a także z długami komunikacyjnymi oraz alimentacyjnymi odnotowano w województwie lubuskim. Z kolei najwyższy udział osób z zaległościami względem banków, wystąpił w woj. zachodniopomorskim. W obu przypadkach najniższy odsetek osób zadłużonych wystąpił w woj. podkarpackim. 

62 proc. spośród 2,7 mln dłużników stanowią mężczyźni. W najgorszej sytuacji są przedstawiciele pokolenia X, czyli osób między 45 a 54 rokiem życia, gdzie prawie 569 tys. ma do spłaty ponad 23 mld zł – jest to najwyższa kwota zaległości w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi. Z kolei najwięcej dłużników jest w grupie wiekowej 35-44 lata - 681 088 osoby. W każdej grupie wiekowej zobowiązania względem banków są dużo wyższe, wyjątek stanowią tu seniorzy, którzy gorzej radzą sobie ze spłatą bieżących rachunków np. za media, telefon czy czynsz niż ze spłatą kredytów.

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

O 4 tys. firm-niesolidnych płatników więcej

Gospodarcze konsekwencje wojny w Ukrainie, w tym zerwanie globalnych łańcuchów dostaw, wzrost cen i kosztów prowadzenia działalności, widoczne są już w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Po III kwartale zaległości miało już ponad 315,5 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych przedsiębiorstw. W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku przybyło prawie 4 tys. firm z problemami ze spłatą bieżących zobowiązań. Wraz ze wzrostem firm-niesolidnych płatników przybyło też zaległości, które wynoszą już ponad 39,4 mld zł – to więcej w porównaniu z danymi z początku stycznia o ponad 681 mln zł. Przeterminowane długi budownictwa wynoszą już blisko 5,7 mld zł., z jeszcze większymi zaległymi zobowiązaniami boryka się przemysł, bo tam saldo przeterminowanych długów osiągnęło ponad 6,8 mld zł. Stawkę podbija jednak handel z zawrotną kwotą na prawie 8,2 mld zł. Najwyższy udział firm z problemami jest natomiast w transporcie – prawie 9 proc., a tuż za nim w górnictwie 8,5 proc.

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

Informacje prasowe