Skontaktuj się z nami
W celu poprawnego wyświetlania okna Tableau, musisz zezwolić w swojej przeglądarce internetowej na pliki cookie innych firm (Third-party cookies).

Rekordowa kwota zaległych zobowiązań Polaków

Wg danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK,  na koniec kwietnia 2024 r. zadłużenie pełnoletnich osób wyniosło rekordowe ponad 86,3 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 6 mld zł rok do roku. Wzrost zaległości Polaków w tym roku przyspieszył. Tylko w ciągu 4 pierwszych miesięcy przybyło blisko 2,8 mld zł niespłacanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych.

Zadłużenie Polaków rośnie, ale liczba osób z problemami finansowymi w rok zmniejszyła się o 53 318 osób i wyniosła z końcem kwietnia ponad 2,6 mln osób. Od końca grudnia 2023 do końca kwietnia 2024 ubyło 40 749 niesolidnych płatników. Oznacza to, że pogłębiają się już istniejące problemy finansowe Polaków. Co 12. pełnoletnia osoba ma problemy ze spłatą bieżących rachunków i rat kredytów. Średnio na osobę przypada niemal 33 tys. zł niespłacanych w terminie zobowiązań.

Patrząc na pokolenia,  najbardziej zadłużone są osoby między 45 a 54 rokiem życia oraz z przedziału wiekowego 35-44 lata. Ich łączne zobowiązanie stanowi ponad połowę (56 proc.) zadłużenia obywateli Polski. Najmniej dłużników jest wśród młodego pokolenia 18-24 lata. Ich zaległości wynoszą nieco ponad 1 mld zł, a udział w łącznej kwocie zaległości 1,2 proc. Choć w każdej grupie wiekowej ubyło dłużników, to jednak znacząco wzrosły zaległości. 

Ze spłatą bieżących rachunków oraz alimentów, gorzej radzą sobie panowie, którzy stanowią 64 proc. dłużników. Różnica pod tym względem zaciera się jeśli chodzi o zobowiązania kredytowe – te opóźnia 45 proc. kobiet i 55 proc. mężczyzn.

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

Transport i obsługa rynku nieruchomości na fali wzrostu zaległych zobowiązań

Długotrwałe opóźnienia w opłacaniu faktur na czas przez kontrahentów wpędzają firmy w długi i prowadzą do coraz większych zatorów płatniczych.

Wg Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, w ciągu roku przybyło blisko 8,5 tys. firm z problemami. Jest ich już prawie 320 tys., a kwota ich zaległości (z tytułu kredytowych i pozakredytowych zobowiązań, opóźnionych o 30 dni i na co najmniej 500 zł) na koniec kwietnia 2024 r. przekroczyła 44 mld zł, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego to wzrost o 3,1 mld zł.  W ciągu czterech pierwszych miesięcy bieżącego roku przybyło blisko 744 kolejnych firm z problemami i 2,2 mld zł niespłacanych zobowiązań przedsiębiorców względem banków i partnerów biznesowych. Średnio na firmę przypada już prawie 138 tys. zł długów.

TOP 5 najbardziej zadłużonych sektorów wg naszych danych to: Handel – 8,9 mld zł, Przemysł – 7 mld zł,  Budownictwo – 5,7 mld zł, Transport – 3,2 mld zł  oraz Obsługa rynku nieruchomości – 2,5 mld zł. Gdzie sytuacja szczególnie się pogorszyła?

Długotrwałe opóźnienia w spłacie zobowiązań przez kontrahentów wpędzają branżę transportową w coraz  większą spiralę zadłużenia. Niespłacone w terminie zobowiązania firm transportowych wynoszą już 3,2 mld zł i są udziałem ponad 37 tysięcy podmiotów. Oznacza to, że już prawie co 10. firma transportowa ma poważne kłopoty finansowe. W rok przybyło w tym sektorze 491 mln zł ( wzrost o 18 proc.) i 1 242 podmioty z problemami.

Spośród wyżej wymienionej „nierzetelnej piątki”, drugą najgorzej radzącą sobie branżą jest Obsługa rynku nieruchomości – tutaj w ciągu zaledwie roku długi wzrosły o 472 mln zł (23 proc.) i pojawiło się 309 nowych niesolidnych przedsiębiorców.

Nie najlepiej prezentuje się też sytuacja w handlu (hurt i detal), gdzie już od dłuższego czasu pogłębia się trend wzrostowy problemów nieterminowymi rozliczeniami – przybyło 299 mln zł (3,5 proc.) zaległości i 272 firmy w kłopotach finansowych.

Sytuacja poprawiła się za to w Budownictwie, gdzie zaległe zobowiązania zmniejszyły się o 480 mln zł (8 proc.), jednak mimo wszystko przybyło dłużników – o 1200 podmiotów. Efekty lepszej kondycji są spowodowane widocznym od początku tego roku ożywieniem na rynku budowlanym. Rośnie liczba zarówno rozpoczynanych inwestycji, jak i wydawanych pozwoleń na budowę.

Nieznacznie, ale jednak zaległości zmniejszyły się również w Przemyśle – 54,5 mln zł (1 proc.), jednak i tutaj o 79 firm wzrosła liczba podmiotów z problemami.

 

 

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

Informacje prasowe