Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

Już ponad 4 wynagrodzenia na spłatę długu

Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK na koniec listopada br. łączna wartość zaległego zadłużenia konsumentów wyniosła niemal 78,3 mld zł, a problem z regulowaniem bieżących zobowiązań ma już prawie 2,7 mln osób. 

Ponad 2,1 mln posiada zaległości pozakredytowe, a prawie 1,1 mln ma zaległe zobowiązania kredytowe. Część z nich ma długi w obu bazach. W ciągu 11 miesięcy 2022 roku przybyło prawie 5,8 mld zł i 20 813 niesolidnych płatników. Najbardziej problematyczne do spłacenia są kwoty od 2 do 5 tys. zł, bo aż 17 proc. osób posiada takie zaległości. 15 proc. osób ma do zwrotu zobowiązania od 5 do 10 tys. zł.

Najwyższy udział osób z zaległościami pozakredytowymi, czyli np. względem telekomów, dostawców telewizji, ubezpieczycieli, sądów, zarządców nieruchomości, a także z długami komunikacyjnymi oraz alimentacyjnymi odnotowano w województwie lubuskim. Z kolei najwyższy udział osób z zaległościami względem banków, wystąpił w woj. zachodniopomorskim. W obu przypadkach najniższy odsetek osób zadłużonych wystąpił w woj. podkarpackim. 

62 proc. spośród 2,7 mln dłużników stanowią mężczyźni. W najgorszej sytuacji są przedstawiciele pokolenia X, czyli osób między 45 a 54 rokiem życia, gdzie ponad 571 tys. ma do spłaty prawie 24 mld zł – jest to najwyższa kwota zaległości w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi. Z kolei najwięcej dłużników jest w grupie wiekowej 35-44 lata - 680 479 osoby. 

Średnie przeterminowane zadłużenie przypadające na konsumenta wynosi już blisko 29,2 tys. zł. Gdy zestawimy to z przeciętnym wynagrodzeniem, które po trzecim kwartale 2022 r. wg GUS wyniosło 6480 zł, dostrzeżemy, że statystyczny Polak posiadający zaległe długi, musiałby przeznaczyć już ponad cztery pensje na ich spłatę.

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

Gorzej w usługach, lepiej w górnictwie

Wg danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK, na koniec listopada br. zaległe zobowiązania przedsiębiorców względem banków i kontrahentów przekroczyły 39,4 mld zł – to o prawie 1,5 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, mimo spadku liczby dłużników o 3980 firmy do 315 369. Na czele sektorów z najwyższymi zaległościami stoją: handel, przemysł, budownictwo i transport. Przeterminowane długi budownictwa wynoszą już ponad 5,8 mld zł., z jeszcze większymi zaległymi zobowiązaniami boryka się przemysł, bo tam saldo przeterminowanych długów osiągnęło już ponad 6,7 mld zł. Stawkę podbija jednak handel z zawrotną kwotą na ponad 8,1 mld zł. W sektorze TSL zaległe długi przekraczają 2,6 mld zł.

Jednak w największym stopniu, bo o prawie 119 proc. powiększyły się w ciągu roku niespłacane zobowiązania Pozostałej działalności usługowej i wynoszą już 770 mln zł. Następnie w obszarze Usług administrowania i wsparcia – o ponad 112 proc. do niemalże 1,7 mld zł. Spory skok zaległości widać także w branży zajmującej się Finansami i ubezpieczeniami – o 57,4 proc. do prawie 926 mln zł oraz w sektorze Kultury, rozrywki i rekreacji – o prawie 40 proc. do ponad 244 mln zł. Nieciekawie sytuacja finansowa wygląda również w Edukacji, gdzie zaległych długów przybyło o 32 proc. i przekraczają one 218 mln zł.

Z kolei najwyższy spadek zaległych zobowiązań odnotowaliśmy w sektorze Górnictwa i wydobycia – o 45,3 proc. do ponad 404 mln zł. Zmniejszyły się również zaległe zobowiązania Budownictwa – o 3,5 proc. oraz Handlu  – o 5,7 proc. - nadal jednak są to sektory, gdzie zadłużenie jest najwyższe, a także w Przemyśle o 1,1 proc. Najwyższy udział firm z problemami jest natomiast w Transporcie – prawie 9 proc, następnie z Górnictwie – 8,5 proc. oraz sektorze odpowiadającym za Dostawę wody, gospod. odpadami i ściekami – 7,8 proc. W każdym z analizowanych sektorów przybywa firm z problemami. Tym razem najwyższy odnotowano w Usługach administrowania i wsparcia -  o 2639 podmioty do 13 401, w Transporcie - o 2616 firmy do 36 010. Wysoki skok miał również miejsce w przypadku firm z branży Budowlanej – o 2376 i niesolidnych dłużników w tym sektorze jest 49 479.

Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

Informacje prasowe