Skontaktuj się z nami

Ponad jedna czwarta Polaków usprawiedliwia niepłacenie alimentów

07 września 2023

Wśród osób znajdujących wytłumaczenie dla uchylania się od obowiązku alimentacyjnego przeważają mężczyźni - wynika z raportu „Moralność finansowa Polaków 2023”, opublikowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Z kolei według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, ojcowie stanowią 94 proc. dłużników alimentacyjnych. 

W 8. edycji cyklicznego badania ZPF, poświęconego moralności finansowej Polaków, po raz pierwszy zadano pytanie o to, czy można usprawiedliwić postawę, gdy ktoś nie płaci alimentów.

Jak najczęściej Polacy usprawiedliwiają niepłacenie alimentów? 

Z raportu ZPF „Moralność finansowa Polaków 2023” wynika, że 27,8 proc. Polaków usprawiedliwia niepłacenie alimentów. Wśród mężczyzn wytłumaczenie dla takiej postawy znalazło 37,8 proc. ankietowanych, a wśród kobiet - 18,7 proc.

Wykres ZPF1

W grupie osób usprawiedliwiających niepłacenie alimentów najczęściej wskazywanym argumentem
(53 proc.) był fakt, że osoba uchylająca się od obowiązku alimentacyjnego ma małe dochody i brakuje jej pieniędzy na podstawowe potrzeby.

Na drugim miejscu wśród powodów znalazło się wytłumaczenie, że alimenty nie zawsze są zasądzane sprawiedliwie. Ankietowani argumentowali tę postawę także tym, że „wiele osób tak robi”.

Wykres ZPF 2

- Odsetek osób usprawiedliwiających niepłacenie alimentów byłby niższy, gdyby nie społeczne przyzwolenie na taką postawę. Polega ono chociażby na tym, że pracodawcy wypłacają pracownikom część wynagrodzenia „do ręki”, by pomóc im uniknąć egzekucji komorniczej - komentuje Marcin Czugan, prezes ZPF.

Średnia zaległość alimentacyjna przekracza już 50 tys. zł. Liczba dłużników rośnie 

Tymczasem według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, partnera raportu „Moralność finansowa Polaków 2023”, zadłużenie alimentacyjne wobec Funduszu Alimentacyjnego (finansowanego przez Skarb Państwa) przekroczyło na koniec lipca 2023 r. kwotę 14,7 mld zł – ta kwota w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się o 3 mld zł.

Z kolei liczba dłużników alimentacyjnych, na których spoczywa ta kwota, przekracza 292 tys. W ciągu 12 miesięcy przybyło ich ponad 25 tys. Średnia zaległość alimentacyjna na osobę wynosi więc
ponad 50 tys. zł.

Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, mężczyźni stanowią 94 proc. dłużników alimentacyjnych. Rekordzistą jest 46-letni mieszkaniec Wielkopolski, który jest winien swoim dzieciom 912 tys. zł.

 - Niepłacenie alimentów to jedno z najczęściej krytykowanych zjawisk w Polsce i problem budzący wiele negatywnych emocji. Niestety coraz większe grono rodziców, mimo prawnego obowiązku, rezygnuje z opłacania świadczenia alimentacyjnego na rzecz swego potomstwa. Nie jest niczym zaskakującym, że na zjawisku niealimentacji najbardziej cierpią dzieci, które nie są winne takiego stanu rzeczy. Według statystyk Krajowej Rady Komorniczej blisko milion z nich nie otrzymuje od swoich rodziców alimentów, mimo sądowego orzeczenia - podkreśla Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

***

Raport „Moralność finansowa Polaków” to cykliczna publikacja ZPF. Partnerami 8. edycji raportu są: BIG InfoMonitor, EOS Poland, Ikano Bank i Ultimo.

Głównym celem projektu jest cykliczna analiza moralności finansowej Polaków, opierająca się na ocenach poszczególnych nadużyć dokonywanych przez konsumentów.


Kontakt dla mediów

zdjęcie Halina Kochalska
Halina Kochalska
Rzecznik prasowy BIG InfoMonitor
BIG InfoMonitor
+48 22 486 56 16 +48 602 601 010 halina.kochalska@big.pl
zdjęcie Diana Borowiecka
Diana Borowiecka
Główny Specjalista Departament Marketingu i PR
BIG InfoMonitor
+48 22 486 56 46 +48 607 146 583 diana.borowiecka@big.pl