Skontaktuj się z nami

Informacje prasowe

Skaner MŚP: Drożyzna uderza we wszystkie branże. Co druga firma zamierza podnieść ceny swoich towarów i usług

27 października 2022
# Zatory płatnicze
Wzrost kosztów materiałów czy energii oraz generalna „drożyzna” to największe wyzwania, na które wskazują firmy z sektora MŚP, niezależnie od tego czy jest to mikro, mała czy średnia działalność. W efekcie niemal co 5. przedsiębiorca starał się o dodatkowe środki z czego ponad 16 proc. dostało decyzję odmowną. Blisko 40 proc. firm sektora MŚP spodziewało się, że w kolejnych miesiącach dostęp do finansowania typu leasing, faktoring, pożyczka czy kredyt będzie się pogarszał. Zdaniem co drugiej firmy trudniej będzie uzyskać każdy rodzaj finansowania. Najmniej optymizmu mieli w tym obszarze przedstawiciele sektora budowlanego. W konsekwencji piętrzących się problemów połowa firm przyznaje, że w obecnych okolicznościach po prostu podniesie ceny swoich towarów bądź usług, a co trzecia wstrzyma inwestycje – wynika z badania „Skaner MŚP” przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Co druga firma traci na przerwanych łańcuchach dostaw

13 września 2022
# Zatory płatnicze
Zerwane łańcuchy dostaw dają się we znaki polskim przedsiębiorcom. Blisko połowa firm przyznaje, że to zjawisko wpłynęło negatywnie na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. W tej grupie co trzeci przedsiębiorca wskazuje na ograniczenie sprzedaży i tyle samo informuje o konieczności szukania nowych dostawców i zamienników.  Najbardziej zaniepokojeni są przedstawiciele sektora transportowego, przemysłowego i handlowego. Niemal co 4. przedsiębiorca prognozuje pogorszenie swojej sytuacji finansowej.

W niepewnych czasach narasta problem zatorów płatniczych, szczególnie w przemyśle i transporcie

18 sierpnia 2022
# Zatory płatnicze
Przybywa firm zmagających się z zatorami płatniczymi. Już blisko 37 proc. przedsiębiorstw przyznaje, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy czekało na spływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie – wynika z badania „Skaner MŚP” przeprowadzonego w trzecim kwartale tego roku. Sytuacja jest zdecydowanie gorsza niż wiosną. Handel, przemysł i transport mają najwyższy odsetek firm skarżących się na zatory, ale w porównaniu z poprzednim kwartałem ten problem najbardziej nasilił się w przemyśle i transporcie. Gorzej jest też w budownictwie. W sumie zaległości firm, widniejących w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK wyniosły na koniec czerwca ponad 38,2 mld zł. Przedsiębiorcy jak nigdy dotąd mobilizują się do większej dbałości o swoją płynność finansową. Rośnie znaczenie sprawdzania potencjalnych kontrahentów.

Budownictwo ma najsolidniej płacących kontrahentów, ale i tak boi się skutków wojny

08 czerwca 2022
# Zatory płatnicze
Wiele firm może już odczuwać skutki konfliktu w Ukrainie. Badanie Skaner MŚP w II kw. pokazało, że również w sektorze budowlanym ponad połowa przedstawicieli obawia się, że sankcje nakładane na Rosję i Białoruś negatywnie wpłyną na ich finanse. Sytuacja branży wydaje się jednak na razie stabilna. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK, wynika, że w I kw. zaległości budownictwa wobec dostawców i banków zmniejszyły się, a łączna kwota zaległości wynosiła 5,4 mld zł. Jednak nadal zaraz po handlu i przemyśle to jeden z najbardziej zadłużonych sektorów w gospodarce.

Firmy akceptują sankcje wobec Rosji, ale mają coraz mniejszą tolerancję dla braku płatności

02 czerwca 2022
# Zatory płatnicze
Ponad 80 proc. mikro, małych i średnich firm opowiada się za wprowadzeniem sankcji gospodarczych na Rosję i Białoruś – wynika z badania sektora MŚP dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, przeprowadzonego po dwóch miesiącach wojny. Sektor MŚP popiera ograniczenia, mimo przekonania o tym, że może się to niekorzystnie przełożyć na biznes. Już teraz bezpośredni negatywny wpływ na swoje działanie zauważa prawie co ósma firma. Przedsiębiorcy przestraszeni inflacją i ukraińską wojną coraz mocniej naciskają na zleceniodawców, by płacili im w terminie. Jedynie co czwarty podmiot nie robi nic w tym zakresie.

Inflacja przeraża prawie wszystkie firmy

15 marca 2022
# Zatory płatnicze
Inflacja wciąż rośnie i przeraża nie tylko konsumentów, ale też firmy. Niemal 8 na 10 przedsiębiorstw obawia się, że niepohamowany wzrost cen przełoży się na opóźnienia w płatnościach w relacjach B2B, przeszkadzając w przywróceniu obrotów do poziomu sprzed pandemii – wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Filtr kategorii

1 ... 7 next