Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

Informacje prasowe

Bez biletu lubimy jeździć nie tylko z okazji Dnia Bez Samochodu. Niespłacone długi komunikacyjne Polaków sięgają niemal 78 mln zł

21 września 2023
Od ponad 20 lat 22. września obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Miasta i gminy zachęcają, aby w tym dniu zrezygnować z prywatnego transportu i korzystać z komunikacji zbiorowej. Mniejszy ruch na ulicach sugeruje, że faktycznie tego dnia część kierowców przesiada się do autobusu lub tramwaju. Prawdopodobnie robią to jednak głównie dlatego, że przejazdy są wtedy darmowe. Jak bowiem wynika z danych BIG InfoMonitor rzesza użytkowników transportu publicznego nie ma ochoty płacić za przejazd. W szczytowym momencie niesolidni dłużnicy zapisani w rejestrze BIG InfoMonitor byli winni operatorom komunikacji zbiorowej blisko 200 milionów złotych, obecnie jest to ok. 78 mln zł.

Okiem analityka - Obniżka stóp procentowych może zmniejszyć zaległe zobowiązania Polaków

20 września 2023
Spadek stóp procentowych powoduje obniżkę kosztów obsługi kredytów opartych o zmienną stopę procentową, a to powinno wpłynąć na poprawę sytuacji materialnej większości polskich kredytobiorców. Niewykluczone, że uwolnione obniżką stóp środki pieniężne pomogą zahamować przyrost nieobsługiwanych zobowiązań, a w bardziej optymistycznym scenariuszu zwiększyć skłonność Polaków do spłaty posiadanych zaległości. Podobna sytuacja miała miejsce w okresie od wiosny 2020 do później jesieni 2021, kiedy to po obniżkach polska gospodarka funkcjonowała w środowisku najniższych w historii stóp procentowych, a jednocześnie mieliśmy do czynienia z pandemią COVID-19. W rezultacie niższe koszty obsługi rat jak i mniej pokus i sposobności do wydawania pieniędzy przełożyły się na znaczący spadek zaległości Polaków widocznych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie informacji kredytowych BIK. Ich suma w 2021 r. stopniała o 9 mld zł, a liczba dłużników o 143 tys. Czy tak będzie również tym razem?

Ponad jedna czwarta Polaków usprawiedliwia niepłacenie alimentów

07 września 2023
Wśród osób znajdujących wytłumaczenie dla uchylania się od obowiązku alimentacyjnego przeważają mężczyźni - wynika z raportu „Moralność finansowa Polaków 2023”, opublikowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Z kolei według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, ojcowie stanowią 94 proc. dłużników alimentacyjnych. 

BIG InfoMonitor: Ponad 35 mln zł zaległości z warzyw i owoców

06 września 2023
Jeszcze na dobre nie widać wpływu tegorocznego sezonu na sytuację finansową gospodarstw prowadzących uprawy warzyw, a ich zaległości w okresie od czerwca 2022 do czerwca 2023, wzrosły już o ponad 13 proc. do 33,5 mln zł. Powiększają się też przeterminowane zobowiązania sadowników. Ich zaległy dług zgłoszony do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz widoczny w BIK, przekroczył 2 mln zł. Czy tegoroczne zbiory pozwolą tym rolnikom zmniejszyć przeterminowane zadłużenie? Niestety nic na to nie wskazuje.

Coraz droższa wyprawka szkolna wyzwaniem dla rodziców niealimentowanych dzieci

04 września 2023
Początek roku szkolnego jest tylko dla garstki rodziców unikających płacenia alimentów sygnałem mobilizującym do wsparcia swojego dziecka ubraniami, przyborami szkolnymi czy jakąś gotówką. A średni szacunkowy wydatek jaki w tym roku przewidują na wyprawkę szkolną, rodzice samotnie wychowujący dzieci, to najczęściej ponad 500 zł. W przypadku 73 proc. osób będzie on wyższy niż w roku ubiegłym – wynika z badania przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor wraz ze Stowarzyszeniem Dla Naszych Dzieci. Długi alimentacyjne przekroczyły w lipcu 14,7 mld zł, ma je 292,2 tys. osób. To wzrost o 3 mld zł i o 25 tys. niepłacących rodziców. Większość opiekunów ocenia, że brak alimentów sprawia, że ich dzieci mają gorsze warunki edukacyjne niż osoby bez takich problemów.

Nie wszystkim wesołym miasteczkom jest do śmiechu. Zaległe zadłużenie wzrosło o ponad 20 proc.

03 września 2023
Choć okres wiosenny i letni to czas, w którym parki rozrywki czy wesołe miasteczka cieszą się największą popularnością, nie jest im jednak łatwo wyjść na finansową prostą. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK, przeterminowane zadłużenie ogółu firm prowadzących działalność rozrywkową między czerwcem 2022 a czerwcem 2023 roku wzrosło o ponad 10 proc. W przypadku wesołych miasteczek i parków rozrywki było to dwa razy tyle, a przedsiębiorcy prowadzący pokoje zagadek czy domy strachu (PKD 93.29A) powiększyli swoje przeterminowane zadłużenie aż o ponad 40 proc. Możliwe przyczyny: oszczędności klientów, sezonowość biznesu, rosnące koszty czy nadszarpnięta reputacja. 

1 ... 35 next