Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

Informacje prasowe

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Boom trwa, ryzyko nie maleje. Ogólnopolski Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora budownictwa (wydanie trzecie)

29 kwietnia 2019
# Raporty branżowe
Z jednej strony branża budowlana wciąż może się cieszyć z bardzo dobrej koniunktury, która wynika z wysokiej produkcji budowlanej na rynku infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, nieruchomości komercyjnych i przemysłowych. ...

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury - Ogólnopolski Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora budowlanego (wydanie drugie)

16 października 2018
# Raporty branżowe
Pierwsze półrocze 2018 r. upłynęło na rynku budowlanym pod znakiem bardzo dobrej koniunktury. Z impetem ruszyły inwestycje infrastrukturalne, dalej rozwija się budownictwo mieszkaniowe, panuje znakomita sytuacja na rynku biurowym i magazynowym, rozkwitają inwestycje samorządowe, rosną też inwestycje przedsiębiorstw przeznaczone na budynki i budowle. ...

Wymarzone wakacje biur podróży. Ogólnopolski raport o zadłużeniu firm z branży turystycznej

11 września 2018
# Raporty branżowe
Wysoki wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie oraz poprawiająca się sytuacja finansowa polskich rodzin sprawiają, że podróże przestały być dla Polaków niedostępnym luksusem. W pierwszym kwartale tego roku granicę Polski przekroczyło o 4,3 proc. więcej Polaków niż w I kw. 2017 r. Na lotniskach odprawiło się wówczas 4,1 mln Polaków, czyli o 15,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Duża część tych wylotów była związana z wyjazdami na wakacje, również tymi organizowanymi przez biura podróży. Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w pierwszym półroczu tego roku z pośrednictwa biur podróży skorzystało aż 3,94 milionów Polaków, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sytuacja na rynku hotelowym w Polsce. Pełne obłożenie

13 czerwca 2018
# Raporty branżowe
Dobre wyniki gospodarcze, rosnące znaczenie turystyczne, ale również biznesowe Polski, wpływają pozytywnie na rozwój rynku hotelowego. Jest on obiektem zainteresowania zarówno globalnych, jak i rodzimych inwestorów. ...

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Wzrost cen blokuje hossę

25 stycznia 2018
# Raporty branżowe
Wzrost cen blokuje hossę. Pomimo wyraźnej poprawy koniunktury w budownictwie sytuacja finansowa firm z tego sektora okazała się gorsza niż przed rokiem. ...

Filtr kategorii