Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

Informacje prasowe

Przemysł spożywczy w Polsce: Co dwunasta firma ma problemy z wypłacalnością. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu branży spożywczej

03 marca 2020
# Raporty branżowe
Polska to jeden z największych producentów żywności w Europie. Jak wynika z danych Eurostatu udział rodzimych producentów w unijnym sektorze spożywczym wynosi aż 9% – większy przemysł spożywczy mają tylko Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania i Holandia. W Polsce produkcja artykułów spożywczych (PKD C10)1 stanowi ok. 16% całkowitej produkcji sprzedanej przemysłu oraz daje zatrudnienie ponad 383 tysiącom osób – tym samym jest to też największy sektor przetwórstwa przemysłowego. Producenci artykułów spożywczych generują ok. 3% wartości dodanej brutto ogółem w gospodarce oraz ok. 11% wartości dodanej przemysłu, dlatego ich kondycja finansowa ma przełożenie na sytuację całej gospodarki.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw handlowych. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu handlu

11 lutego 2020
# Raporty branżowe
W roku 2020 wzrost PKB Polski prognozowany jest na ok. 3,3–3,5 proc. wobec ponad 4 proc. wzrostu oczekiwanych po roku 2019. Spowolnienie gospodarcze, które przewidują ekonomiści z pewnością przełoży się również na handel.

Powolne hamowanie rozpędzonego transportu. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora transportowego

04 lutego 2020
# Raporty branżowe
Branżę transportową w nadchodzącym czasie czekają liczne ostre zakręty. Pierwszy mocno niebezpieczny to unijny pakiet mobilności, który negatywnie wpłynie na konkurencyjność polskich firm za granicą. Kolejne to osłabienie gospodarcze w kraju i niedobory pracowników. ...

Sytuacja branży budowlanej. Poprawa kondycji sektora w warunkach umiarkowanego schłodzenia koniunktury. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu budownictwa

09 grudnia 2019
# Raporty branżowe
Pierwsze półrocze 2019 r. upłynęło pod znakiem umiarkowanego schłodzenia koniunktury na krajowym rynku budowlanym przede wszystkim z powodu wyhamowania prac w segmencie infrastruktury transportowej i osłabienia dynamiki inwestycji w samorządach. Spadek liczby realizowanych projektów inwestycyjnych doprowadził do wyczekiwanej stabilizacji cen materiałów, usług i wynagrodzeń na rynku budowlanym. Przełożyło się to na poprawę kondycji finansowej firm działających w sektorze budownictwa. Relatywnie najgorsze wyniki nadal odnotowują duże spółki wykonawcze realizujące kontrakty drogowe podpisane w latach 2015-2017 w okresie silnego spadku liczby zamówień publicznych współfinansowanych z środków UE.

Obraz rynku hotelowego w Polsce. Przybywa hoteli i problemów finansowych. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu hotelarstwa

17 października 2019
# Raporty branżowe
Wrzesień zamyka najgorętszy okres wakacyjny w polskich hotelach. Liczba gości w porównaniu z lipcem i sierpniem maleje, ale hotelarze nie mają na co narzekać. Wrzesień jest czwartym miesiącem pod względem średniego obłożenia i liczby udzielonych noclegów (po sierpniu, lipcu i czerwcu). ...

Sytuacja na kontach rolników lepsza niż na polach. Polska wieś dobrze spłaca swoje zobowiązania. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu rolnictwa

08 października 2019
# Raporty branżowe
Minione lato nie było udane dla rolników. Na zbiorach odbiła się susza. Jeszcze nie udało się uporać ze skutkami niesprzyjającej pogody, a już pojawiają się obawy o rosnące ceny prądu. Może to wpłynąć na sytuację finansową firm rolnych i rolników indywidualnych. Na koniec czerwca ich łączne przeterminowane zadłużenie wynosiło 915 mln zł. O ile opóźnienia płatności na rzecz dostawców i banków są rzadkością w branży rolnej, to gdy już się pojawią są dużo wyższe niż przeciętnie w gospodarce i idą w setki tysiące złotych.

Filtr kategorii

1 2 next