Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

Informacje prasowe

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - grudzień 2016

04 stycznia 2017
# InfoDług
Dane z bazy Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, na temat osób fizycznych niepłacących w terminie swoich zobowiązań, po raz pierwszy od pięciu kwartałów przyniosły spadek Indeksu Zaległych Płatności Polaków. ...

Raport - Dłużnik alimentacyjny (październik 2016)

28 października 2016
# Dłużnik Alimentacyjny
Prawie 9,4 mld zł wyniosły na koniec września długi alimentacyjne należące do 282,3 tys. dłużników wpisanych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. To jednak nie wszystkie ich zaległości, niepłacący na utrzymanie dzieci nie uregulowali również innych zobowiązań na kwotę ponad 0,8 mld zł. ...

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - wrzesień 2016

26 września 2016
# InfoDług
Indeks Zaległych Płatności Polaków systematycznie idzie w górę. Wskaźnik, który pokazuje liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami przypadającą na 1000 dorosłych Polaków wzrósł od poprzedniej publikacji w czerwcu z 68,1 do 72,6. ...

Raport - Dłużnik alimentacyjny (lipiec 2016)

29 lipca 2016
# Dłużnik Alimentacyjny
Ponad 75 tys. dłużników alimentacyjnych miało kłopoty z powodu obecności w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Niesolidni rodzice chwytają się różnych sposobów, aby uniknąć płacenia alimentów na dzieci: ukrywają dochody pracując w szarej strefie, przepisują majątek na inne osoby, tak by komornik nie mógł nic wyegzekwować, przekazują od czasu do czasu symboliczne...

InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków - czerwiec 2016

24 czerwca 2016
# InfoDług
W oparciu o dane pochodzące z dwóch baz: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej prezentujemy Państwu już 32. edycję Raportu InfoDług. Raport ma na celu pokazanie skali problemu jakim jest nieterminowe spłacanie zobowiązań (długów) przez Polaków. ...

Raport - Dłużnik alimentacyjny (kwiecień 2016)

29 kwietnia 2016
# Dłużnik Alimentacyjny
Prezentujemy Państwu pierwsze wydanie kwartalnego raportu poświęconego tematowi zaległości alimentacyjnych. Niepłacenie alimentów to w Polsce duży społeczny problem, śmiało można go nazwać polskim wstydem. ...

Filtr kategorii

prev 1 ... 18 ... 20 next